Compulsión: Een escort bezoekt een vaste klant in zijn landhuis. Het nachtelijke avontuurtje verandert echter in een nachtmerrie waardoor haar enige hoop berust op de vriendin van haar kwelgeest. Deze poogt er zelf achter te komen waar haar partner uithangt. Er zijn twee vrouwelijke slachtoffers waarvan één een psychopaat is.
loading